Μιλάτε, σας προσέχουμε, σας καταλαβαίνουμε...
εσάς, τις ανάγκες σας, τις προσδοκίες σας. Βλέπουμε τη μοναδικότητά σας,
και αυτή θα μας οδηγήσει στη σύνθεση της επιτυχημένης επιλογής.

Απλές και ευέλικτες λύσεις

Βασικός στόχος της UMP Services Ltd. είναι να βοηθά τους πελάτες της να εκμεταλλευτούν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργούνται με την ταχεία ανάπτυξη της αγοράς του Internet, αξιοποιώντας την συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία των στελεχών της, καθώς και τον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό της.

Παρακολουθούμε συνεχώς τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις ενσωματώνουμε ταχύτατα στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε αναβαθμίζοντας συνεχώς την τεχνογνωσία μης αλλά και το τεχνολογικό μας εξοπλισμό. Έτσι μπορούμε και παρέχουμε αξιόπιστες και παραγωγικές λύσεις στην ολοένα και πιο απαιτητική αγορά του διαδικτύου έχοντας πάντα σαν επίκεντρο της δραστηριότητας μας εσάς.

Διαθέτουμε μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών ικανή να καλύψει τις ανάγκες κάθε σύγχρονης επιχείρησης. Η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών υποστηριζόμενη από το έμπειρο τεχνικό προσωπικό μας, σε συνάρτηση με τις χαμηλές τιμές μας, μπορεί να σας εγγυηθεί αξιοπιστία, σωστή υποστήριξη, οργάνωση, λειτουργικότητα και πάνω από όλα μία άρτια παρουσία της επιχείρησης σας στο χώρο του διαδικτύου.

Η UMP δραστηριοποιείται στους εξής τομείς υπηρεσιών:

 • Ανάπτυξη και Υποστήριξη Εφαρμογών Web (Web Development)
 • Ανάπτυξη και Υποστήριξη Εφαρμογών που υποστηρίζονται από βάσεις δεδομένων (Database Driven Applications)
 • Ανάπτυξη και Υποστήριξη Δυναμικών Ιστοσελίδων (Dynamic Sites Development & Support)
 • Ανάπτυξη και Υποστήριξη On-line βάσεων δεδομένων (On-line Database Development & Support)
 • Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-Commerce Applications)
 • Εγκατάσταση Πιστοποιητικών Ασφαλείας (Secure Certificates)
 • Ασφαλείς Συναλλαγές (Secure Transactions)
 • On-line Marketing και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Σχεδιασμός Ιστοσελίδων (Web Design)
 • Φιλοξενία Εφαρμογών Web (Web Hosting)
 • Dedicated Server.
 • VPS Server.
 • Συστέγαση Εξολπισμού (Colocation)